حمایت رئیس آکادمی اسکار از یک فیلم جنجالی

«چریل بون ایساکس» از مردم دعوت کرد که علی رغم حواشی موجود، به تماشای فیلم «تولد یک ملت» بروند.

آخرین ها