مقابله با زن ستیزی در «چلچلا»

مریم معصومی از حضور در صحنه تئاتر و تجربه‌ای که پشت سر گذاشت گفت.

آخرین ها