فرزانه کابلی ویژه بانوان به صحنه می رود

گروه حرکت بانوان به طراحی و کارگردانی فرزانه کابلی مرداد ماه در تالار وحدت روی صحنه می رود.

آخرین ها