رقابت سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره «تامپره»

سه فیلم کوتاه ایرانی در چهل و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی «تامپره» رقابت می‌کنند.

آخرین ها