جوایز اصلی لوکارنو به کارگردانان زن رسید

فیلم های ساخته «لوکرسیا مارتل» و «ماری الساندرینی» به ترتیب موفق به کسب جایزه جشنواره لوکارنو در بخش بین المللی و سینمای سوئیس شدند.

آخرین ها