صدور پروانه ساخت غیرسینمایی برای سه فیلم‌نامه

شورای صدور پروانه ساخت آثار غیر سینمایی با ساخت دو عنوان فیلم بلند داستانی و یک عنوان فیلم کوتاه داستانی موافقت کرد.

آخرین ها