حمید سعید، نوازنده، درگذشت

حمید سعید نوازنده شناخته شده کشور که سابقه همکاری با زنده‌نام ناصر عبداللهی را در کارنامه خود داشت، صبح امروز (یکشنبه ۹ شهریور ماه) در سن ۵۳ سالگی درگذشت.

آخرین ها