اختصاصی سینماسینما/ کلود للوش بعد از ۵۰ سال، قصه عاشقانه «یک مرد، یک زن» را به سرانجام می‌رساند

کارگران مشهور فرانسوی کلود للوش بعد از ۵۰ سال ادامه فیلم مشهورش «یک مرد، یک زن» را در دوویل شهر شمالی فرانسه فیلمبرداری می‌کند.

آخرین ها