یوجی یامادا: تا صد سالگی فیلم می‌سازم

کارگردان نامدار ژاپنی با رونمایی از پنجاهمین فیلمش از داستان‌های تورا-سان گفت تا ۱۰۰ سالگی به فیلمسازی ادامه می‌دهد.

آخرین ها