بازیگر ایرانی نقش اول گرانترین فیلم اتریشی شد

انوشیروان محسنی بازیگر ایرانی برای نقش اول گرانترین فیلم سال ۲۰۲۱ اتریش انتخاب شد.

آخرین ها