اسکان بی‌خانمان‌ها در کاخ جشنواره کن

کاخ جشنواره بین‌المللی فیلم کن به جای این که فرش قرمز خود را زیر پای ستارگان سینما پهن کند، به خوابگاه بی‌خانمان‌ها بدل شد.

آخرین ها