انتقاد شدید پوران درخشنده: عقیم‌کردن کارتن‌خواب‌ها غیرانسانی است

پوران درخشنده کارگردان مطرح سینمای ایران با انتشار یادداشتی در همشهری از پیشنهاد عقیم کردن زنان و مردان کارتن خواب به شدت انتقاد کرد.

آخرین ها