نگاهی به مستند «کارنامه بنیاد کندی»/ عبور مخاطب از مشاهده به کنش گری

«کارنامه بنیادکندی» چالشی است قوم‌نگارانه از مردمانی ساده

گفت  و گو با کارگردانان مستند «کارنامه بنیاد کندی»/ به آرامش رسیدیم

جست‌وجو گری نوستالژیک محمد جعفری و آذر مهرابی در مستند «کارنامه بنیاد کندی» ما را به یک سفر مهیج و لذت‌بخش دعوت می کند.

آخرین ها