گزارش حمایت‌های سازمان سینمایی از اکران شهریور + لیست

حمایت سازمان سینمایی از سینماها و شرکت های پخش اکران شهریور واریز شد.

آخرین مصوبات کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما/ پرداخت بدهی فیلم ها از ۱۰ شهریور

دوازدهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما برگزار شد.

آخرین مصوبات کارگروه بررسی آسیب‌های کرونا در سینما/ بلیت سینما شنبه تا چهارشنبه نیم‌بها می‌شود‌

در یازدهمین جلسه کارگروه بررسی آسیب های کرونا در سینما مصوب شد فروش سینماها از ابتدای مرداد ماه به مدت سه ماه کاملا به سینما تعلق گیرد و سهم دفاتر پخش توسط سازمان سینمایی پرداخت شود.

آخرین ها