پاچه خواری دلواپسان توسط مهران مدیری /کاریکاتور

پاچه خواری دلواپسان توسط مهران مدیری روی جلد شماره ۵۱ ضمیمه روزانه کارتون و کار یکاتور نیشخط مهران مدیری و دورهمی حاشیه سازش اثر علی میرایی @nishkhatcartoon

آخرین ها