«کاغذ بی‌خط» ناصر تقوایی باردیگر در شبکه نمایش خانگی

آخرین ساخته ناصر تقوایی دوباره به شبکه نمایش خانگی می‌آید. «کاغذ بی خط» که در دهه هشتاد پس از نمایش عمومی در شبکه نمایش خانگی توزیع شد، بار دیگر در این شبکه پخش می‌شود.

آخرین ها