بله حق با عادل فردوسی‌پور است

کامران محمدی رمان‌نویس و روزنامه‌نگار در همشهری نوشت : بله حق با عادل فردوسی‌پور است؛ فوتبال شاید تنها جایی است که انسان، خیلی سریع، به‌سرعت فقط ۹۰دقیقه به آرزوهایش می‌رسد. میدانی که ۲ملت بدون توپ و تانک با یکدیگر می‌جنگند و بعد، پیراهن‌های‌شان را به نشانه دوستی تعویض می‌کنند، به سر یکدیگر دست می‌کشند، برای […]

آخرین ها