کارگردان زن عربستانی تهدید به مرگ شد

ددلاین در گزارشی به شرایط خاص فیلمسازی زنان در عربستان پرداخته و چالش‌های آنها را منعکس کرده است.

آخرین ها