من فرزند تلویزیون هستم / کاوه سماک باشی از فعالیت‌هایش گفت

کاوه سماک باشی در سال ۹۶ با سریال “گسل” به تلویزیون باز می‌گردد.

آخرین ها