کتاب تاریخ سینمای ایران نوشته جمال امید منتشر شد

چاپ سوم کتاب تاریخ سینمای ایران (جلد اول) نوشته جمال امید توسط انتشارات روزنه منتشر شد.

آخرین ها