انتشار کتابی پیرامون کتاب سوزی و تحریم اندیشه

رمان فارنهایت ۴۵۱ نوشته ری بردبری با ترجمه معین محب علیان همزمان با پخش اولین قسمت سریال همین کتاب توسط HBO در تهران توسط انتشارات میلکان منتشر می شود.

آخرین ها