کیت بلانشت در حال مذاکره برای بازی در اقتباسِ یک بازی/ یکی از زنان قدرتمند کهکشان

کیت بلانشت در حال مذاکره برای حضور در اقتباسی سینمایی از یک بازیِ محبوب ویدیویی است.

آخرین ها