از «کربلا جغرافیای یک تاریخ» تا «هیهات» / سینماها رنگ و بوی محرم می‌گیرند

˝هیهات˝، ˝خشکسالی و دروغ˝ و˝کربلا جغرافیای یک تاریخ˝ سه فیلمی هستند که به زودی روی پرده سینماها می‌روند.

آخرین ها