کرسی آزاد اندیشی رسانه‌ای با عنوان نئولیبرالیسم و اقتصاد سینما برگزار می‌شود

چهارمین کرسی آزاد اندیشی رسانه‌ای با عنوان نئولیبرالیسم و اقتصاد سینما ساعت ۱۵ تا ۱۷ امروز، (چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۹۸) در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار می‌شود.

آخرین ها