روایت بازیگر نقش ابن‌ملجم از حضور در سریال «امام علی»

بازیگر سریال امام علی(ع) گفت: من باید نقش فردی شقی را در تاریخ اسلام بازی می کردم تا مظلومیت علی را نشان دهم بنابراین با گوش دادن به سخنان کارگردان سعی می کردم به شخصیت ابن ملجم مرادی برسم.

آخرین ها