آثار برادران لومیر تعمیر و بازسازی می‌شوند/ احیای یک پروژه جهانی

انجمن مطبوعات خارجی هالیوود به تعمیر و بازسازی بیش از ۳۰۰ اثر به جا مانده از برادران لومیر کمک می کند.

آخرین ها