سریال «ارباب حلقه‌ها» اولین بازیگر خود را شناخت

کمپانی آمازون اولین بازیگر خود را برای سریال مورد انتظار خود به نام «ارباب حلقه ها» معرفی کرد.

آخرین ها