نقشی که فقط نیکلاس کیج می‌تواند آن را ایفا کند

نیکلاس کیج در حال مذاکره برای پیوستن به فیلم «تحمل وزن استعداد عظیم» از کمپانی لاینزگیت است.

آخرین ها