الن دی جنرس: به دلیل شخصیت درون‌گرایم بعضی کارکنان فکر کردند آدم خوبی نیستم

سه تهیه کننده برنامه گفتگو محور «اِلن شو» با اجرای «اِلن دی جنرس» به دلیل ایجاد شرایط نامناسب در محل کار برای کارکنان از این برنامه تلویزیونی پرمخاطب اخراج شدند.

آخرین ها