معرفی نمایندگان ۲ کشور در اسکار ۲۰۲۰

کمیته اسکار سینمای “سوئد” و “مراکش”، فیلم‌های منتخب خود را برای شرکت در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی جوایز سینمایی اسکار در سال ۲۰۲۰ انتخاب کردند.

آخرین ها