واکنش امیر حسین علم الهدی به اظهاراتی درباره برگزاری کنسرت تک جنسیتی

امیر حسین علم الهدی در یادداشتی که دراینستاگرام خود منتشر کرده، واکنش جالبی به اظهارات یکی از ائمه جمعه درباره برگزاری کنسرت تک جنسیتی نشان داده است.

آخرین ها