سینماداران سراسر جهان کنار هم قرار می‌گیرند‌!/ پویش بازگشت به سینما

کنفدراسیون بین‌المللی سینمای هنری پویشی با عنوان بازگشت به سینما در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته تا سینماداران را در دوران بحران کرونا در کنار هم قرار بدهد.

آخرین ها