پاسخ اطبایی به یک موضوع: حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های الف کمرنگ شده؟

هنروتجربه-کامبیزحضرتی: در سالی که گذشت سینمای هنروتجربه به عضویت کنفدراسیون جهانی هنروتجربه درآمد تا فعالیت این گروه در عرصه بین‌الملل هدفمند دنبال شود. می‌دانیم که سینمای هنری آن جنس از سینما است که در عرصه جهانی و جشنواره‎‌های جهانی خوش درخشیده و افتخارات زیادی را نصیب سینمای ایران کرده است. در همین زمینه با محمد اطبایی […]

آخرین ها