مالک پرنده جنجالی در آسمان تهران شناسایی شد: کوآدکوپتر متعلق به یک شرکت فیلم‌سازی بود

کوآد کوپتری که عصر روز ۲۷ دی ماه در منطقه ممنوعه در حال پرواز بود، در تعاقب خط آتش پدافند هوایی توسط پلیس پایتخت مهار شد.

آخرین ها