«جزیره جمجمه» صدرنشین جدید گیشه جهانی

«کونگ: جزیره جمجمه» صدرنشین جدول هفتگی فروش سینماهای آمریکا و جهان شد.

آخرین ها