همراه با جنگ شاد کوچه سلامت پلاک ۱۰۲ شوید

شنوندگان رادیو سلامت می توانند روزهای جمعه شنونده یک جنگ شاد با نام کوچه سلامت پلاک ۱۰۲ باشند که به تهیه کنندگی محسن کریمی پخش می شود. به گزارش روابط عمومی رادیو سلامت، کوچه سلامت پلاک ۱۰۲، تنها برنامه رادیو سلامت است که موسیقی متناسب با آیتم های برنامه به صورت زنده اجرا می شود. […]

آخرین ها