گفت‌وگو با منوچهر طیاب/ اقلیم ایران فرهنگی دارد که ستون فقرات ملتش است

سینماسینما: علی اصغر کشانی در سال ۹۶ گفت‌وگویی با منوچهر طیاب انجام داد که در روزنامه همشهری به چاپ رسید. این گفت‌وگو به بهانه فقدان این مستندساز ایران‌شناس بازنشر می‌شود که می‌خوانید:

آخرین ها