با اقتباس از یک کتاب پرفروش؛ کامبربچ و فاستر خاطرات زندانی گوانتانامو را تصویر می‌کنند

گروهی از بازیگران درجه یک از جمله جودی فاستر به بندیکت کامبربچ در فیلم «زندانی ۷۶۰» پیوستند.

آخرین ها