آلفونسو کوارون برای اپل سریال می‌سازد/ کیت بلانشت و کوین کلاین در «سلب کننده»

اپل سفارش ساخت یک سریال را به آلفونسو کوارون داده است و قرار است کیت بلانشت و کوین کلاین بازیگران آن باشند.

آخرین ها