سینمای انقلابی چگونه سینمایی است؟/ معرفی کتاب «پایان یک آغاز»

سینماسینما: در این مطلب به معرفی کتاب «پایان یک آغاز» با گزینش و ویرایش اردوان تراکمه و کیانوش اخباری می‌پردازیم که می‌خوانید:

آخرین ها