نامزدهای تمشک طلایی معرفی شدند

با معرفی نامزدهای جوایز تمشک طلایی، بدترین فیلم‌ها و بازیگران سال ۲۰۲۰ شناخته شدند.

آخرین ها