سریالی شخصیت محور با بازی درخشان کیت وینسلیت

فرزانه متین : مینی سریال میر از ایست تاون محصول شبکه HBO،سریالی در ژانر درام جنایی است که با توجه به نامش،تاکید سازندگان بیشتر از آن که بر روی جنایت و کشفش باشد،بر روی کاراکتر میر شیهان با بازی جذاب و زیرپوستی کیت وینسلت است.شخصیتی که در ابتدا او را با کاراکتر کارگاه می شناسیم […]

آخرین ها