داوران جشنواره ساندنس معرفی شدند

اسامی ۲۲ عضو هیات داوران جشنواره ساندنس که برندگان امسال را تعیین می‌کنند، اعلام شد.

آخرین ها