ماجرای دستور ضرغامی برای اخراج مسعود فراستی از تلویزیون به خاطر توهین به کیمیایی

کمال تبریزی در بخشهایی از مصاحبه ای که با روزنامه هفت صبح انجام داده است حرفهای جالبی زده است. به گزارش سینما سینما، کمال تبریزی گفته است: بعد از توهینی که مسعود فراستی به آقای کیمیایی دربرنامه هفت کرد آقای ضرغامی دستور داد که آقای فراستی را از برنامه اخراج کنند. دو یا سه ماه […]

آخرین ها