ماجرای مخالفت دو مجتهد برای اکران یک فیلم ترسناک

امیر حسین علم الهدی در بخشهایی از گفت وگوی خود با ماهنامه فیلم روایت جالبی از مصائب اکران فیلمهای ترسناک در ایران را بازگو کرده است.

آخرین ها