نادین لبکی در «غریبه های تمام عیار» بازی می‌کند

نادین لبکی کارگردان لبنانی فیلم «کفرناحوم» به عنوان بازیگر به پروژه بازسازی فیلم ایتالیایی «غریبه های تمام عیار» پیوست.

آخرین ها