معاون سیما:گاف‌های تلویزیون بیش از هر مرکز نظارتی توسط شبکه‌های اجتماعی به ما منتقل می‌شود!

معاون سیماگفت :گاف‌های تلویزیون بیش از هر مرکز نظارتی توسط شبکه‌های اجتماعی به ما منتقل می‌شود. به گزارش سینماسینما ،او افزود :خود این برای ما قابل استفاده است و سریع به اتفاق پیش آمده واکنش نشان خواهیم داد. به گفته معاون سینما ،زمانی که یک گاف در تلویزیون اتفاق می‌افتد، بعضاً، مدیر گروه، مجری، تهیه‌کننده […]

آخرین ها