«گالیله» کیست؟

نشریه «یالثارات» با به کار بردن کلمه ای در تیتر یکی از مطالب خود موجب واکنش جامعه هنرمندان شد، این هفته نامه با انتشار تصاویری از هنرمندانی که در جشنی شرکت کرده بودند و انتقاد از نوع پوششان آنها را “دیو..” خواند.

آخرین ها