اختصاصی/ مجری هفت به سراغ یک ماجرای واقعی در دهه شصت می‌رود

بهروز افخمی مجری برنامه هفت که ماه‌های پر فراز و نشیبی را در تلویزیون تجربه می‌کند قرار است به سراغ یک داستان جنایی برود.

آخرین ها