جهان روان پریش ها به روایت سینما

نویسنده : الهام یوسفی | روزنامه نگار ظاهراً همه چیز خیلی طبیعی است. هیچ نشانه‌ای دال بر جنون یا به معنای عامیانه‌اش، دیوانگی وجود ندارد. هیچ کس تصورش را هم نمی‌تواند بکند که پشت یک ظاهر آرام و نجیب، یک بیمار روانی خطرناک وجود داشته باشد. اما قصه فیلم کم‌کم آغاز می‌شود. شخصیت اصلی داستان […]

آخرین ها